Uddevalla

Uddevalla fick stadsrättigheter 1498 och har en unik 500-årig historia. Staden har varit både dansk, norsk och svensk genom åren och har brunnit ner till grunden inte mindre än 7 gånger. Staden växte markant under 60-talet när Uddevallavarvet var som störst. Efter ett antal år med minskande befolkning som följde varvsnedläggningen på 70-talet så vände trenden runt millenieskiftet och idag är inflyttningen till staden c:a 500 personer per år.