Severinsso

Bredband och TV

Bredband

Samtliga våra fastigheter är anslutna till Telia FiberLan. För mer information se www.telia.se/privat. Hastigheten i nätet är upp till 1000 Mbit.

Kabel-TV

Ni kan antingen ansluta er till digital-tv via Telia FiberLan för att kunna välja bland Telias fulla utbud, samt få tillgång till programbibliotek och hyrfilm mm.

Alternativt så finns ett grundutbud med ett 10-tal analoga kanaler i bostaden. (Det analoga utbudet kommer att fasas ut under perioden 2018-2020)